Katedra
Histologii i Embriologii

                                                                         Strona główna    Kontakty    Sprawy studenckie    Foreign students    Koło     Atlas     Varia

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           

Katedra Histologii i Embriologii ŚUM
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel: +48 32 2088 363, fax: +48 32 2526574

e-mail:
histologia@sum.edu.pl

sekhistemb@sum.edu.pl

DZIAŁALNOŚĆ:
Organizacja Katedry Histologii i Embriologii związana jest ściśle z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną.

NAUKA:
W Katedrze Histologii i Embriologii funkcjonują dwa zakłady

  • Zakład Histologii (kierownik:  prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz) w skład którego wchodzi pracownia immunohistochemiczna, biochemiczna, pracownia analizy białek i kwasów nukleinowych, laboratorium Real-Time PCR,  oraz pracownia cyfrowej analizy obrazu;

                W obecnej chwili pracownicy Zakładu Histologii zajmują się następującymi zagadnienaimi badawczymi:

                   Analiza  funkcji osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej w aspekcie farmakologicznym

                Wpływ leków antypsychotycznych na espresję  neuropeptydów regulatorowych mózgowia szczura

                Neurobiochemiczne aspekty działania leków antydepresyjnych warunkach narażenia na pole elektromagnetyczne

                Farmakomodulacja procesu neurogenezy w mózgu dojrzałym ze szczególnym uwzględnieneim podwzgórza

 

  • Zakład Cytofizjologii (kierownik: dr hab. n. med. Piotr Czekaj, prof. ndzw. SUM)

 

DYDAKTYKA:
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z histologii dla I i II roku Wydziału Lekarskiego Ś.U.M. Zakład Histologii realizuje również program dydaktyczny histologii dla studentów I roku oraz z embriologii dla studentów II roku medycyny kursów anglojęzycznych a także kurs Podstaw neurohistologii w ramach przedmiotu Neuroanatomia dla studentów I roku neurobiologii (studia 2-stopnia).
Prowadzone są są także zajęcia fakultatywne w ramach przedmiotu "Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w schorzeniach gruczołu piersiowego" studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego.

     
   
Copyright © 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny     Webmaster