KONTAKTY

Katedra Histologii i Embriologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18

tel: +48 32 2088 363
fax: +48 32 2526574, 

e-mail: 
histologia@sum.edu.pl

 

PRACOWNICY

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz, pokój 318, tel: +4832 2088 363, e-mail

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj, Bud. C-2, I piętro, pokój 103, tel: +4832 2088 374

 dr n. przyr. Danuta Plewka, C-2, I piętro, pokój 109, tel: +4832 2088 369 - Kierownik ćwiczeń I rok WL

dr hab. n. med. Artur Pałasz, pokój 302, tel: +4832 2088 377

dr n. farm. Aleksandra Suszka-Świtek , pokój 304, tel: +4832 2088 372

dr n. med.  Katarzyna Bogus, pokój 304, tel: +4832 2088 372

    mgr biol.  Aleksandra Bryzek, budynek C-2, I piętro, pokój 109, tel: +4832 2088 569

dr Łukasz Filipczyk, pokój 303, tel: +4832 2088768

 

DOKTORANCI

budynek C-2, I piętro, pokój 107, tel: +4832 2088 565

lek. med. Emanuel Kolanko

 

 

 

            

Dane kontaktowe

Katedra Histologii i Embriologii

ul. Medyków 18

40-752 Katowice

tel. 32 2088363, fax: 32 2526 574

e-mail: histologia@sum.edu.pl