HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ I ELEMENTAMI CYTOFIZJOLOGII

 

WYDZIAŁ LEKARSKI I ROK

KIEROWNIK ĆWICZEŃ: DR DANUTA PLEWKA

Z-d Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii
Bud. C-2, I piętro, pok. nr 109, tel: +4832 2088 369

 

2018/2019

Regulamin

Harmonogram zajęć

Podręczniki

Lista preparatów

Opisy preparatów histologicznych
 semestr I    semestr II

 

Na zajęciach Studenci muszą posiadać:
biały fartuch, zeszyt (czysty), przybory do pisania oraz kredki
 

Harmonogram sesji

Egzamin 28.06.2019 - Wyniki

 

Osoby przystępujące do egzaminu końcowego z przedmiotu HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ I ELEMENTAMI CYTOFIZJOLOGII w dniu 28.06.2019 o godz.  900, proszone są o obecność na 30 min przed planowanym rozpoczęciem egzaminu. Egzamin odbędzie się w salach nr 6, 109, 110, 117, 130 oraz w Auli A3. Listy z dokładnym podziałem studnetów na poszczególne sale znajdują się przed wejsciem do Zakładu Histologii Katedry Histologii i Embriologii.

Studenci zgłaszając się na egzamin zobowiązani są do posiadania jedynie ważnej legitymacji studenckiej.

Informujemy, iż zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zasad przeprowadzania egzaminów/zaliczeń testowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach § 4 ust. 2 „W trakcie trwania egzaminu obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się z innymi osobami, a także zakaz posiadania i korzystania z wszelkich urządzeń elektronicznych umożliwiających kopiowanie lub przekazywanie informacji o teście.”  Zakaz ten dotyczy również długopisów i zegarków!


Złamanie zakazu, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do usunięcia studenta z sali egzaminacyjnej i jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Histologii i Embriologii

ul. Medyków 18

40-752 Katowice

tel. 32 2088363, fax: 32 2526 574

e-mail: histologia@sum.edu.pl