Neurobiologia

Koordynator pracowni magisterskiej - 
dr hab. n. med. Artur Pałasz, pokój 302, tel: +4832 2088 377

 

 I rok - Podstawy neurohistologii

 Regulamin

 Podstawowe zagadnienia

 

II rok - Prace magisterskie

 

W Zakładzie Histologii Katedry Histologii i Embriologii możliwa jest realizacja  eksperymentalnych i teoretycznych prac magisterskich z zakresu neurobiologii. Tematy prac badawczych dotyczą szeroko rozumianych zagadnień sygnalizacji neuropeptydowej mózgu, neurogenezy w mózgu dojrzałym, struktury podwzgórza i układu limbicznego oraz neuropsychofarmakologii. Prace teoretyczne muszą stanowić w pełni autorski, precyzyjny i kompletny przegląd aktualnej wiedzy na określony temat reprezentujący nowy i intrygujący obszar współczesnej neurobiologii. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się strukturalne i molekularne aspekty zaburzeń neuropsychiatrycznych, poszukiwanie nowych leków aktywnych w OUN, synaptologia oraz neurofizjologia  receptorów.

Studenci II roku neurobiologii, ubiegający się o zakwalifikowanie do realizacji badawczej pracy magisterskiej powinni spełniać poniższe wymagania:

  • - dobra znajomość neuroanatomii oraz podstawowej mikrostruktury mózgu, orientacja w zagadnieniach neurofizjologii
  • - umiejętność zarówno samodzielnej jak i zespołowej pracy w laboratorium, zdolności organizacyjne, znajomość podstaw chemii
  • - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym zrozumienie specjalistycznej literatury naukowej

 

Tematy prac magisterskich rok akad. 2019/20

 

  • Ocena wpływu olanzapiny na poziom ekspresji relaksyny-3, speksyny oraz nesfatyny-1 w pniu mózgu szczura (praca badawcza)
  • Badania procesu neurogenezy w mózgu dorosłych szczurów poddanych przewlekłemu działaniu chlorpromazyny (praca badawcza)
  • Ekspresja enzymów steroidogennych w mózgu szczurów poddanych działaniu leków antypsychotycznych (praca badawcza)
  • Receptory amin śladowych (TAARs) w aspekcie fizjologicznym i psychofarmakologicznym (praca teoretyczna)

 

 

Tematy prac zrealizowanych w roku 2016/17

               

1. Immunodetekcja markerów neurogenezy Sox-2, DCX i TUC-4 w strefie podkomorowej (SVZ) mózgu szczurów poddanych działaniu olanzapiny (praca badawcza).

(mgr Barbara Łasut)

 

2. Wpływ klasycznych neuroleptyków na poziom ekspresji  NPQ/speksyny, POMC i kisspeptyny-1 w ciele migdałowatym szczura (praca badawcza).

 (mgr Marcelina Pałka)

 

Temat pracy zrealizowanej w roku 2014/15

 

 1. Ekspresja wybranych neuropeptydów w pniu mózgu szczurów poddanych działaniu haloperidolu (praca badawcza).

(mgr Miłosz Gołyszny)

 

Tematy prac zrealizowanych w roku 2013/14

 

 1.  Neurobiologia dysfunkcji snu i czuwania w aspekcie aktualnej farmakoterapii tych zaburzeń.

(mgr Paweł Szymura)

 

2.  Neurobiochemiczne modele schizofrenii i ich współczesne implikacje kliniczne.

(mgr Patrycja Piechaczek)

 

3.  Wpływ haloperidolu na dynamikę procesu neurogenezy w dojrzałym mózgu szczura (praca badawcza).

(mgr Michalina Respondek)

 

4.  Ekspresja wybranych neuropeptydów w ciele migdałowatym szczurów poddanych działaniu olanzapiny (praca badawcza).

 (mgr Magdalena Bandyszewska)