Katedra
Histologii i Embriologii

                                                                         Strona główna    Kontakty    Sprawy studenckie    Foreign students    Koło     Atlas     Varia

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           

Katedra Histologii i Embriologii ŚUM
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel: +48 32 2088 363, fax: +48 32 2526574

e-mail:
histologia@sum.edu.pl

sekhistemb@sum.edu.pl

DZIAŁALNOŚĆ:
Organizacja Katedry Histologii i Embriologii związana jest ściśle z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną.

NAUKA:
W Katedrze Histologii i Embriologii funkcjonują dwa zakłady:

  • Zakład Histologii (kierownik:  prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz) w skład którego wchodzi pracownia immunohistochemiczna, biochemiczna, pracownia analizy białek i kwasów nukleinowych, pracownia hodowli komórkowych oraz pracownia cyfrowej analizy obrazu;

  • Zakład Cytofizjologii (kierownik: dr hab. n. med. Piotr Czekaj) w skład którego wchodzą pracownie: immunohistochemiczna, histochemiczna i morfologiczna, hodowli komórkowych.

Tematyka badań realizowanych przez zespoły dotyczy przede wszystkim mikrosomalnego układu monooksygenaz zależnych od cytochromu P450, ale także aktywności enzymów markerowych, ultrastruktury komórkowej i morfologii narządów w kontekście:

  • Wpływu wieku, czynników indukujących oraz inhibujących;

  • Rytmu dobowego i sezonowego;

  • Wpływu składników środków antykoncepcyjnych;

  • Poszukiwania korelacji między polimorfizmem genów cytochromów P450 i genów GST, a zachorowalnością na nowotwory;

  • Narażenia na czynniki środowiskowe (dym papierosowy, pole elektromagnetyczne, etc);

  • Regeneracji wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem roli komórek niezróżnicowanych.

DYDAKTYKA:
Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z histologii dla I i II roku oraz z podstaw medycyny klinicznej dla III roku Wydziału Lekarskiego Ś.U.M. Zakład realizuje również program dydaktyczny histologii dla studentów I roku oraz z embriologii dla studentów II roku medycyny kursów anglojęzycznych.

     
   
Copyright © 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny     Webmaster