Prace magisterskie - Zakład Histologii

 

II rok - Pracownia magisterska

 

W Zakładzie Histologii Katedry Histologii i Embriologii możliwa jest realizacja  eksperymentalnych i teoretycznych prac magisterskich z zakresu neurobiologii. Tematy prac badawczych dotyczą szeroko rozumianych zagadnień sygnalizacji neuropeptydowej mózgu, neurogenezy w mózgu dojrzałym, struktury podwzgórza i układu limbicznego oraz neuropsychofarmakologii. Prace teoretyczne muszą stanowić w pełni autorski, precyzyjny i kompletny przegląd aktualnej wiedzy na określony temat reprezentujący nowy i intrygujący obszar współczesnej neurobiologii. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się strukturalne i molekularne aspekty zaburzeń neuropsychiatrycznych, poszukiwanie nowych leków aktywnych w OUN, synaptologia oraz neurofizjologia  receptorów.

Studenci II roku neurobiologii, ubiegający się o zakwalifikowanie do realizacji badawczej pracy magisterskiej powinni spełniać poniższe wymagania:

 • - dobra znajomość neuroanatomii oraz podstawowej mikrostruktury mózgu, orientacja w zagadnieniach neurofizjologii
 • - umiejętność zarówno samodzielnej jak i zespołowej pracy w laboratorium, zdolności organizacyjne, znajomość podstaw chemii
 • - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym zrozumienie specjalistycznej literatury naukowej

 

Tematy prac magisterskich rok akademicki 2023/24

 1. Nowe neuropeptydy regulatorowe: nesfatyna-1, neuropeptyd S i speksyna w pniu mózgu. (praca badawcza)
 2. Ekspresja nowych neuropeptydów regulatorowych w mózgu szczurów poddanych działaniu wybranych psychodelików. (praca badawcza)
 3. Wpływ escitalopramu na poziom ekspresji enzymów realizujących syntezę neuromodulatorów gazowych w hipokampie szczura. (praca badawcza)
 4. Wpływ niedokrwienia i reperfuzji na aktywność enzymatycznego szlaku syntezy neurosteroidów w mózgu szczura. (praca badawcza)
 5. Sygnalizacja glutaminergiczna mózgu w aspekcie neuropsychiatrycznym. (praca teoretyczna)

 

Tematy prac w realizacji rok akademicki 2022/23

 1. Analiza porównawcza ekspresji wybranych neuropeptydów w przedmurzu (claustrum). (praca badawcza)
 2. Profil ekspresji enzymów realizujących syntezę neuromodulatorów gazowych w mózgu szczurów poddanych działaniu olanzapiny. (praca badawcza)

      

Temat pracy zrealizowanej w roku 2020/21

 1. Badania wpływu klonazepamu na profil ekspresji aromatazy w mózgu szczura. (praca badawcza) (mgr Karolina Kopeć)

 

Temat pracy zrealizowanej w roku 2019/20

 1. Ocena wpływu olanzapiny na poziom ekspresji  speksyny, nesfatyny-1 i  SMIM20/feniksyny w pniu mózgu szczura (praca badawcza)

(mgr Piotr Żarczyński)

2. Badania procesu neurogenezy w mózgu dorosłych szczurów poddanych przewlekłemu działaniu chlorpromazyny (praca badawcza)

(mgr Jakub Skałbania)

3Ekspresja enzymów steroidogennych w mózgu szczurów poddanych działaniu leków antypsychotycznych (praca badawcza)

(mgr Małgorzata Żarczyńska)

 

Tematy prac zrealizowanych w roku 2016/17

1. Immunodetekcja markerów neurogenezy Sox-2, DCX i TUC-4 w strefie podkomorowej (SVZ) mózgu szczurów poddanych działaniu olanzapiny (praca badawcza).

(mgr Barbara Łasut)

2. Wpływ klasycznych neuroleptyków na poziom ekspresji  NPQ/speksyny, POMC i kisspeptyny-1 w ciele migdałowatym szczura (praca badawcza).

 (mgr Marcelina Pałka)

 

Temat pracy zrealizowanej w roku 2014/15

 1. Ekspresja wybranych neuropeptydów w pniu mózgu szczurów poddanych działaniu haloperidolu (praca badawcza).

(mgr Miłosz Gołyszny)

 

Tematy prac zrealizowanych w roku 2013/14

1.  Neurobiologia dysfunkcji snu i czuwania w aspekcie aktualnej farmakoterapii tych zaburzeń.

(mgr Paweł Szymura)

2.  Neurobiochemiczne modele schizofrenii i ich współczesne implikacje kliniczne.

(mgr Patrycja Piechaczek)

3.  Wpływ haloperidolu na dynamikę procesu neurogenezy w dojrzałym mózgu szczura (praca badawcza).

(mgr Michalina Respondek)

4.  Ekspresja wybranych neuropeptydów w ciele migdałowatym szczurów poddanych działaniu olanzapiny (praca badawcza).

 (mgr Magdalena Bandyszewska)