Informacje ogólne

 

OPIEKUN KOŁA:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj

Zakład Cytofizjologii, budynek C-2, I piętro, pok. nr 103
tel.: 32 208 8374, e-mail: pcz@sum.edu.pl

  

PRZEWODNICZĄCY KOŁA:

Adam Mazurski

Student VI roku kierunku lekarskiego
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 

UCZESTNICTWO W PRACACH KOŁA NAUKOWEGO:

●      Studenci oraz absolwenci zainteresowani działalnością w Kole Naukowym przy Katedrze Histologii i Embriologii proszeni są o kontakt z Opiekunem.

●      Do Koła mogą należeć studenci, którzy zdali egzamin z przedmiotu „Histologia z embriologią i elementami cytofizjologii”.

 

W ramach prac badawczych wykonywanych w Katedrze Histologii i Embriologii członkowie Koła mogą brać udział m.in. w:

●      oznaczeniach ekspresji mRNA wykonywanych techniką RT-qPCR i białek techniką Western blotting,

●      przygotowywaniu preparatów histologicznych z zastosowaniem technik histochemicznych i immunohistochemicznych,

●      prowadzeniu hodowli komórkowej i charakterystyce hodowanych komórek przy użyciu cytometrii przepływowej,

●      przygotowywaniu preparatów do obserwacji przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM),

●      asystowaniu przy badaniach prowadzonych na zwierzętach.

 

Główne kierunki badań naukowych SKN:

●      Ocena histologicznych i molekularnych wskaźników uszkodzenia wątroby w zwierzęcych modelach ostrego i przewlekłego uszkodzenia wątroby;

●      Charakterystyka potencjału różnicowania komórek macierzystych izolowanych z łożyska ludzkiego;

●      Ocena znaczenia komórek macierzystych izolowanych z owodni w regeneracji narządów uszkodzonych przez czynniki toksyczne.

 

Granty zewnętrzne:

●      Aleksandra Gładyś (MEiN):

Perły Nauki, grant pt.: "Synergizm wpływu komórek macierzystych owodni i sorafenibu na aktywność szlaku Ras w raku wątroby" (realizowany w latach 2023-2026)

●      Katarzyna Skowron:

Diamentowy Grant (MNiSW), pt.: "Profile ekspresji genów w komórkach izolowanych z owodni łożyska ludzkiego, w warunkach hodowli na rekombinowanej lamininie 332" (w latach 2014-2017) .

●      Marcin Michalik:

Diamentowy Grant (MNiSW), pt.: "Różnicowanie w warunkach in vitro komórek izolowanych z owodni łożyska ludzkiego w kierunku komórek wątrobowych" (realizowany w latach 2018-2022).