Dorobek naukowy

 

DOROBEK NAUKOWY CZŁONKÓW STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRZY KATEDRZE HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

 

Monografie i publikacje

2021

1. Kolanko E., Mazurski A., Czekaj P. Potential therapeutic application of mesenchymal stem cells in COVID-19 complications. Med Pr. 2021 Dec 22;72(6):693-700.

 

2020

1. M. Michalik, A Gładyś, P. Czekaj. Differentiation of cells isolated from afterbirth tissues into hepatocyte-like cells and their potential clinical application in liver regeneration. Stem Cell Rev.Rep.2020, p.1-23

 

2019

1. Czekaj P., Król M, Limanówka Ł, Michalik M, Lorek K, Gramignoli R. Assessment of animal experimental models of toxic liver injury in the context of their potential application as preclinical models for cell therapy. Eur J Pharmacol. 2019;861:172597.

2. Szmytkowska P., Koryciak-Komarska H., Limanówka Ł., Król M., Plewka D., Kopaczka K., Czekaj P.Comparison on efficiency of various enzymatic methods for the isolation of cells from human amnion. Advances in biomedical research. From microbiology to cancer. Wydawnictwo Naukowe Tygiel Sp. z o.o., Warszawa 2019: Warszawski Uniwersytet Medyczny str. 99-109.

3. Hutny M., Hofman J., Sikora B., Skubis-Sikora A., Czekaj P.: Limbal epithelial stem cells - an insight into recent develompent of bioscaffolds and application in treatment of mechanical injuries and genetic diseases of cornea. Advances in biomedical research. From microbiology to cancer. Wydawnictwo Naukowe Tygiel Sp. z o.o., Warszawa 2019: Warszawski Uniwersytet Medyczny Str. 85-98.

 

2018

1. M. Król, Ł. Limanówka, P. Szmytkowska, P. Czekaj Amnion as a potential source of neural and glial cell precursors – from cell culture to a practical application Advances in Biomedical Research – selected topics, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2018; ISBN 978-83-65932-55-6; str. 109-118.

2. A. Gładyś, P. Czekaj: Nowotworowe komórki macierzyste w mięsakach tkanek miękkich; Choroby rzadkie: przegląd, diagnostyka i leczenie”. Red.: M. Maciąg, K. Maciąg; 2018, ISBN 978-83-65272-36-5, str. 38-46

3. Michalik, P. Szmytkowska, B. Dugiełło, P. Czekaj: Wpływ dymu tytoniowego na symetrię podziałów komórkowych; Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii genetycznej i biologii molekularnej.  Red. M. Maciąg, K. Maciąg; 2018, ISBN 978-83-65272-36-5, str. 68-85

 

2017

1. K. KOCISZEWSKA, P. CZEKAJ: New insight into progesterone-dependent signalization. Open Pharmaceut. Sci. J. (2017); 4: 11-22.

2. Ł. LIMANÓWKA, M. KRÓL, P. CZEKAJ: Poszukiwanie metod optymalizacji terapii z wykorzystaniem nerwowych komórek macierzystych; w: Najnowsze doniesienia z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Redakcja: M. Szklarczyk, K. Maciąg; Lublin 2017; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.; ISBN 978-83-65598-86-8; str. 73-94.

 

2016

1. K. KOPACZKA, K. SKOWRON, E. KOLANKO P. CZEKAJ: The relationship between amniotic epithelial cells and their microenvironment J. Appl. Biomed. (2016); 14: 1-17

2. M. TOMSIA, A. BRYZEK, K. SKOWRON, A. L. SIEROŃ, K. KOPACZKA, J. SIKORA, P. CZEKAJ: Gene expression of extracellular matrix components in human amniotic cells – a pilot study. Ginekol. Pol. (2016); 87, 42-53

3. B. DUGIEŁŁO, A. NOGA, P. CZEKAJ: Macierzyste komórki nowotworowe – charakterystyka i potencjalne znaczenie medyczne; w: Najnowsze badania z zakresu chorób nowotworowych Lublin 2016 Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.; ISBN 978-83-65598-15-8; str. 17-31

4. J. POTOCZNY, A. STUDNICKA, M. KONIECZNA, P. CZEKAJ: ABC wpływu nikotyny na transportery leków; w: Rośliny – przegląd wybranych zagadnień, Lublin 2016 Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.; ISBN 978-83- 65598-13-4; str. 317 – 334

 

2015

1. M. MICHALIK, T. KOZŁOWSKI, M. KLIMEK, P. CZEKAJ: „Podziały symetryczne i asymetryczne komórek macierzystych – mechanizm i rola w etiologii chorób nowotworowych”; w: Choroby nowotworowe: wybrane zagadnienia, ISBN 978-83-65272-03-4; Lublin 2015; str. 83-100.

2. K. SOŁTYSIK, P. CZEKAJ: ERα36 – Another piece of the estrogen puzzle. Eur. J. Cell Biol. (2015) 94: 611-625;

3. K. KOCISZEWSKA, M. MALINOWSKI P. CZEKAJ, M. DEJA: What is the source of anticontractile factor released by the pedicle of human internal thoracic artery? Interact CardioV Th (2015) 1–7; doi:10.1093/icvts/ivv142

 

2014

1. K. SOŁTYSIK, P. CZEKAJ, A. SUSZKA-ŚWITEK, K. KOCISZEWSKA, D. PLEWKA Changes in the subcellular and tissue location of estrogen and progesterone receptors in rat uterus after long-term treatment with analogs of gonadoliberin. Ginekol. Pol. (2014); 85(4), 254-263.

 

2013

1. K. SKOWRON, M. TOMSIA, P. CZEKAJ: An experimental approach to the generation of human embryonic stem cells equivalents. Mol. Biotechnol. (2013); DOI: 10.1007/s12033-013-9702-4. Mol Biotechnol (2014) 56:12–37

2. M. TOMSIA, K. KOPACZKA, P. CZEKAJ: „Transdukcja sygnałów mikrośrodowiskowych w komórkach macierzystych”; w: Postępy Inżynierii Biomedycznej; Red. Lucyna Leninowska, Zbigniew Nawrot; ISBN 978-83-63151-02-7; Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2013; Rozdział 17, str. 183-208.

3. A. BRYZEK, P. CZEKAJ, D. PLEWKA, H. KOMARSKA, M. TOMSIA, M. LESIAK, A. L. SIEROŃ, J. SIKORA, K. KOPACZKA: Expression and co-expression of surface markers of pluripotency on human amniotic cells cultured in different growth media. Ginekol. Pol. (2013); 84(12), 1012-1024

4. KOLANKO E., CZEKAJ P. Skin and dermal appendages stem cells exposure to tobacco smoke. Przegl.Lek.2013; T.70, nr 10, s.858-864

5. K. SKOWRON, M. TOMSIA, P. CZEKAJ. An experimental approach to the generation of human embryonic stem cells equivalents. Mol. Biotechnol. 2013; 56:12–37;

6.. SOŁTYSIK K, CZEKAJ P. Membrane estrogen receptors - is it an alternative way of estrogen action? J.Physiol.Pharmacol.2013; Vol.64, No.2, p.129-142

 

2012

1. M. JĘDRZEJAS, K. SKOWRON, P. CZEKAJ. Stem cell niches exposed to tobacco smoke. Przegl. Lek. 2012, 69(10), 1063-1073 .

2. CZEKAJ P., SKOWRONEK R. : Transcription Factors Potentially Involved in Regulation of Cytochrome P450 Gene Expression in: „Topics on Drug Metabolism”; James Paxton (Ed.), ISBN 978-953-51‐0099-7 ; InTech, February 22, 2012 ; Chapter 7, pp. 171-190.

3. SUSZKA-ŚWITEK A, CZEKAJ P, PAJĄK J, SKOWRONEK R, WRONA-BOGUS K, PLEWKA D, KOZŁOWSKA – RUP D, WIADERKIEWICZ R, JANKOWSKI A. Morphological and enzymatic changes caused by a long-term treatment of female rats with a low dose of gonadoliberin agonist and antagonist. Med.Sci.Monitor 2012; Vol.18, No.8, p.BR315- BR330

 

2011

1. KOCISZEWSKA K. Osie hormonalne zależne od GnRH Ann. Acad. Med. Sil., 2011; Vol. 65 No.. 5-6; 54-60

2. SMORZYK K. Charakterystyka komórek macierzystych w łożysku ludzkim. Ann. Acad. Med. Sil., 2011; Vol. 65 No. 5-6 87-98

 

2009

1. SKOWRONEK R, KOZŁOWSKA – RUP D. Czynniki transkrypcyjne regulujące ekspresję genów CYP2C i CYP3A zależną od hormonu wzrostu Ann. Soc. Docr. Stud. Acad. Med. Sil., 2009; 35; 87-98

2. MARUSZCZYK W, SMORZYK K, KOCISZEWSKA K. Ocena skuteczności hartowania przez niedokrwienie oraz niewielkiej dawki TNFalfa w zapobieganiu uszkodzeniu niedokrwienno-reperfuzyjnemu. Ann. Soc. Docr. Stud. Acad. Med. Sil., 2009; 35; 9-20

 

Referaty zjazdowe zagraniczne

2023

Mazurski Adam, Kolanko Emanuel, Wieczorek Patrycja, Prusek Agnieszka, Czekaj Piotr. Optimization of human amniotic cell culture for lung diseases treatment. AIMS Meeting [Annual International (bio)Medical Students Meeting], Lisbon [Portugal] 13-16.04.2023, abstract book.

 

2015

51st Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Porto, Portugal, 13- 16.09.2015
P. Czekaj, D. Kozłowska-Rup, E. Czech, A. Suszka-Świtek, D. Plewka, K. Sołtysik, A. Wiaderkiewicz, K. Kopaczka, J. Sikora: Expression of ABC drug transporters in human placenta from normal and GDM pregnancies and its relation to cytokines

 

2014

28th EACTS Annual Meeting, Milan, Italy, 11-15.10.2014, Final Programme, 48
K. Kociszewska, M. Malinowski, P. Czekaj, M. Deja: What is the source of anticontractile factor released by the pedicle of human internal thoracic artery?

 

2013

1st Conference of the Polish Society of Regenerative Medicine; 31.05.-1.06. 2013, Szczecin
A. Bryzek, M. Tomsia, D. Plewka, H. Koryciak-Komarska, M. Lesiak, K. Kopaczka, A.L. Sieroń, P. Czekaj: Expression of pluripotency markers in human placental cells.

 

2012

19th Microsomes and Drug Oxidations (MDO) and 12th European International Society for the Study of Xenobio6cs (ISSX) meeting. 17–21.06. 2012, Noordwijk aan Zee [ the Netherlands ]: KOZŁOWSKA-RUP D., PLEWKA D., KOPACZKA K., SIKORA J., CZEKAJ P.: Localization and expression pattern of ATP-binding cassette drug transporters in normal and diabetic human placenta. Meettng Proceedings and Abstracts, p.242

 

2009

34th FEBS Congress. July 4– 9, 2009, Prague [Czech Republic]:
CZEKAJ P., SUSZKA-ŚWITEK A., WRONA-BOGUS K., BRYZEK A., PLEWKA D., SKOWRONEK R., MARUSZCZYK W., SMORZYK K., WIADERKIEWICZ R.: Biochemical and histoenzymic studies on side-effects occuring in rats afer long-lasting administration of GnRH analogs: dalarelin and cetrorelix. The FEBS Journal (2009) 276 (Suppl. 1), p.306.

WRONA-BOGUS K., MARUSZCZYK W., BRYZEK A., PLEWKA D., KRZYSTANEK M., CZEKAJ P., WIADERKIEWICZ A., SKOWRONEK R., WIADERKIEWICZ R.: Expression and localization of CYP1A2, CYP2D1 and CYP3A1 in rat liver and CYP2D4 in rat brain afer neuroleptic treatment. The FEBS Journal (2009) 276 (Suppl. 1), p.327.

SKOWRONEK R., CZEKAJ P., SUSZKA-ŚWITEK A., BRYZEK A., PLEWKA D., CZECH E., WIADERKIEWICZ R.: Hepatic CYP3A and PXR expression afer long-term treatment with GnRH analogs. The FEBS Journal (2009) 276 (Suppl. 1), p.345. Pierwszemu autorowi przyznano stypendium: „FEBS Bursary” na udział w 34 Kongresie FEBS w Pradze

MARUSZCZYK W., WRONA-BOGUS K., HELEWSKI K., KOWALCZYK-ZIOMEK G., ŚWIĘTOCHOWSKA E., KRÓL W., CZEKAJ P.: Protective effects of ischemic preconditioning and pre-treatment with TNFα in a rat model of ischemia-reperfusion injury. The FEBS Journal (2009) 276 (Suppl. 1), p.377. Pierwszy autor został wyróżniony grantem na udział w 9 Forum Młodych Naukowców i 34 Kongresie FEBS w Pradze

 

2008

Cytochrome P450 Systems: From Structure to Application –FEBS Advanced Course. September 23– 28, 2008, Kranjska Gora [Slovenia] : SKOWRONEK R., SUSZKA-ŚWITEK A., CZEKAJ P.: Does the long-term administration of dalarelin – a GnRH receptor agonist- influence hepatic hormone-dependent CYP3A expression pattern? Abstracts p.187.

 

Referaty zjazdowe krajowe

2023

1. Mikulska Wiktoria, Tasior Kamila, Kolanko Emanuel, Czekaj Piotr. Organoidy – możliwości ich zastosowania w modelowaniu chorób oraz ich leczeniu. XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 23-26.03.2023. Abstrakty, ISBN 978-83-67670-09-8, s. 49.

2. Mordarska Anna, Skalski Jakub, Wieczorek Patrycja. Wpływ czasu trwania ciąży na właściwości komórek wyizolowanych z błony owodni łożyska ludzkiego. XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 23-26.03.2023. Abstrakty, ISBN 978-83-67670-09-8, s. 62.

3. Pawlus Zuzanna, Stańco Julia, Wieczorek Patrycja, Czekaj Piotr. Wpływ wybranych procesów chorobowych występujących u pacjentek podczas ciąży na właściwości komórek wyizolowanych z tkanek okołoporodowych. XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 23-26.03.2023. Abstrakty, ISBN 978-83-67670-09-8, s. 65.

4. Gładyś Aleksandra. The effect of sorafenib on Ras/Raf/MEK/ERK signaling pathway activity in hepatocellular carcinoma. International Medical Congress of Silesia, Katowice, 17-19.05.2023. Abstract Book, ISBN 978-83-950834-6-4, s. 285.

5. Bieś Rafał, Główczyk Piotr, Mazurski Adam. Features determining the resistance of adipose-derived mesenchymal stem cells to damage induced by doxorubicin. 21st Century Medicine – International Medical Congress, Lublin, 2-3.06.2023.

2022

Biologia, chemia i środowisko - spojrzenie młodych naukowców - Edycja III, Kraków, 20-25.05.2022:

Mazurski A., Kolanko E., Czekaj P. Modele badawcze in vitro oraz in vivo w chorobach płuc. Biologia, chemia i środowisko - spojrzenie młodych naukowców - Edycja III, Streszczenia wystąpień. CREATIVETIME. Kraków 2022, ISBN 978-83-66772-15-1, s. 10.

International Medical Congress of Silesia, Katowice, 25-27.05.2022:
Gładyś A., Wieczorek P., Lieber-Trawicka E., Szczepanek K., Prusek A. Efficiency of isolation of human amniotic cells obtained from normal and pathological pregnancies. International Medical Congress of Silesia, Katowice, 25-27.05.2022. Abstract Book, Katowice 2022, ISBN 978-83-950834-5-7, s. 93.

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 24-27.03.2022:
1. Mordarska A., Wieczorek P. Parakrynne działanie ludzkich komórek owodni. XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Abstrakty. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2022, ISBN 978-83-67194-30-3, s. 57-58.

2. Bieś R., Michalik M., Czekaj P. ​Rola czynnika wzrostu hepatocytów w proliferacji i różnicowaniu się komórek macierzystych. XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Abstrakty. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2022, ISBN 978-83-67194-30-3, s. 60.

COVID-19 - spojrzenie młodych naukowców - Edycja II, Kraków, 26-27.02.2022:
1. Mazurski A., Kolanko E., Czekaj P. Nowoczesne terapie z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu COVID-19. COVID-19 - spojrzenie młodych naukowców - Edycja II, Streszczenia wystąpień. CREATIVETIME, Kraków 2022, ISBN 978-83-667772-11-3, s. 10 - wyróżnienie za wygłoszony referat,

2. Kolanko E., Mazurski A., Hermyt M., Czekaj P. Wykorzystanie egzosomów mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu COVID-19. COVID-19 - spojrzenie młodych naukowców - Edycja II, Streszczenia wystąpień. CREATIVETIME, Kraków 2022, ISBN 978-83-667772-11-3, s. 10-11.

 

2021

1st International Scientific Conference „Advances in biomedical research with use of in vitro methods”, Lublin, 17.06.2021:
1. Mazurski A., Kolanko E., Czekaj P. Using mesenchymal stem cells in COVID-19 therapy. 1st International Scientific Conference
"Advances in biomedical research with use of in vitro methods", Book of abstracts. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2021, ISBN 978-83-66861-62-6, s. 20-21.

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021, „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju.”
1. Jakub Ciesielka, Michał Grześków, Patrycja Szmytkowska; Biodystrybucja narządowa przeszczepionych mezenchymalnych komórek macierzystych. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. Lublin 2021; XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021, „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju.”; ISBN 978-83-66861-14-5; str. 44.

2. Aleksandra Żabińska, Joanna Kubica, Marcin Michalik; Rola macierzy zewnątrzkomórkowej w procesie różnicowania komórek macierzystych hiPSC w kierunku hepatocytów; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. Lublin 2021; XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021, „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju.”; ISBN 978-83-66861-14-5; str. 83-84.

3. Karolina Kopeć, Aleksandra Skubis-Sikora; Różnicowanie in vitro komórek macierzystych tkanki tłuszczowej oraz komórek macierzystych owodni w kierunku linii ektodermalnej; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. Lublin 2021; XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021, „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.; ISBN 978-83-66861-14-5; str. 85

 

2018

III Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii. Poznań, 24-25.05.2018
P.Szmytkowska, P.Czekaj, D.Plewka, K.Kopaczka, Ł.Limanówka, M.Król: Porównanie efektywności enzymatycznej izolacji komórek macierzystych z owodni ludzkiej. Streszczenia, 40

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin, 17-18.03.2018
1. M.Michalik, P.Szmytkowska, B.Dugiełło: Wpływ dymu tytoniowego na symetrię podziału komórkowego. Streszczenia. Streszczenia 309-310
2. A. Gładyś: Nowotworowe komórki macierzyste w mięsakach tkanek miękkich. Streszczenia, 61-62

IX Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 1-2.12.2018   
1. M. Król, K. Lorek, Ł. Limanówka, M. Michalik, E. Kolanko, J. Pająk, A. Grajoszek, E. Bogunia, P. Czekaj Progresja zmian patomorfologicznych w modelu doświadczalnym hepatotoksyczności z wykorzystaniem tetrachlorku węgla. Prezentacja ustna, wyróżnienie
2. K. Lorek, Ł. Limanówka, M. Król, M. Michalik, E. Kolanko, P. Czekaj, Modele doświadczalne toksycznego uszkodzenia wątroby w kontekście ich zastosowania w badaniach przedklinicznych terapii komórkowej. plakat, wyróżnienie
3. Ł. Limanówka, M. Krół, K. Lorek, M. Michalik, E. Kolanko, A. Grajoszek, J. Pająk, E. Bogunia, P. Czekaj. Dynamika zmian patomorfologicznych w modelu ostrego oraz przewlekłego uszkodzenia wątroby z wykorzystaniem hydrochlorku galaktozaminy. Plakat wyróżnienie

 

2017

8 Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych, Warszawa 16-17.12.2017
Ł. Limanówka, M. Król: Owodnia jako potencjalne źródło prekursorów komórek nerwowych i glejowych – od hodowli do praktycznego zastosowania. Streszczenia, 38.

51 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Warszawa 12-14.09.2017 E. Kolanko, D. Plewka, K. Sikora, A. Grajoszek, P. Czekaj: Porównanie wpływu różnych dawek Cyklosporyny A na obraz histologiczny allotransplantantów skóry w zwierzęcym modelu doświadczalnym. Streszczenia, 43-44.

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Puławy, 19-22.09.2017
P. Czekaj, R. Skowronek, A. Suszka-Świtek, K. Sołtysik: Ocena desensytyzacyjnego wpływu różnych rodzajów i postaci farmaceutycznych analogów gonadoliberyny na oś podwzgórze-przysadka-jajnik u szczura. Streszczenia doniesień, 101.

 

2016

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń a Zdrowie”. Poznań, 24-25.11.2016. J. Potoczny, P. Czekaj: Wpływ nikotyny oraz substancji psychoaktywnych na białka transportowe leków. Doniesienia konferencyjne, 44-45.

50 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów 5-8.09.2016
1. K. Skowron, M. Tomsia, K. Kopaczka, H. Koryciak-Komarska, P. Szmytkowska, P. Czekaj: Ocena wpływu rekombinowanej lamininy 332 na potencjał proliferacyjny i ekspresję markerów powierzchniowych komórek izolowanych z ludzkiej owodni Praca została nagrodzona jako najlepszy komunikat w sesji Biologia rozrodu

2. E. Kolanko, K. Kopaczka, H. Koryciak-Komarska, K. Sikora, P. Czekaj: Optymalizacja czasu hodowli niezbędnego do aktywacji immunomodulacyjnej komórek izolowanych z owodni ludzkiej. 50 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów 5-8.09.2016. Program i streszczenia, 33-34.

 

2015

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń a Zdrowie”. Poznań, 25-26.11.2015
M. Michalik, T. Kozłowski, M. Klimek, P. Czekaj: Wpływ nikotyny na wzajemne oddziaływania komórek oraz ich relacje z macierzą pozakomórkową.

XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Międzyzdroje 9- 12.09.2015
1. M. Tomsia, A. Bryzek, H. Komarska, M. Lesiak, K. Kopaczka, A. Augusciak-Duma, E. Gutmajster, K. Skowron, A. L. Sieroń, P. Czekaj: Ekspresja genów w komórkach owodni łożyska ludzkiego hodowanych na rekombinowanych lamininach
2. R. Skowronek, A. Suszka-Świtek, K. Sołtysik, E. Kolanko, P. Czekaj: Changes in the concentration of sex hormones and growth ' hormone caused by long- and short-term administration of gonadoliberin analogs in female rats

 

2014

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń a Zdrowie”. Poznań, 10-12.12.2014
E. Kolanko, P. Czekaj: Wykorzystanie właściwości immunomodulacyjnych komórek izolowanych z nabłonka ludzkiej owodni w modelach toksykologicznych badania skóry. Immunomodulatory properties of human amnion stem cells: application for toxicological models of skin exposure.

XIX Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PAN, Gdańsk, 6-8.11.2014
K. Kociszewska, M. Malinowski, P. Czekaj: What is the source of anticontractile factor released by the pedicle of human internal thoracic artery?

XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła 3- 6.09.2014
1. K. Sołtysik, P. Czekaj: ERα - a novel piece of the estrogen puzzle
2. E. Kolanko, P. Czekaj: Amniotic stem cells: Immunosupresive effects of amniotic epithelial cells – experimental models. 3. K. Skowron, K. Kopaczka, P. Czekaj: Amniotic stem cells: Development of human amnion stem cells phenotype and immunomodulatory properties

 

2013

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń a Zdrowie”. Poznań, 13- 15.11.2013
1. P. Czekaj, E. Kolanko: Komórki macierzyste skóry i jej przydatków
2. E. Kolanko, P. Czekaj: Narażenie komórek macierzystych skóry i jej przydatków na dym tytoniowy

XLVII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry, Olsztyn 4- 6.09.2013
A. Bryzek, M. Lesiak, M. Tomsia, K. Jagoda, D. Plewka, K. Kopaczka, J. Sikora, A.L. Sieroń, P. Czekaj: Expression of genes involved in the maintenance of pluripotency and self-renewal in SSEA4+ and SSEA4- cells isolated from human amnion

International Conference Silesia BioMedTech, Zabrze 8.03.2013
M. Tomsia, A. Bryzek, K. Kopaczka, P. Czekaj: Modele doświadczalne w badaniach transdukcji sygnałów mikrośrodowiskowych do komórek macierzystych.

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń a Zdrowie”. Poznań, 13-15.11.2013.
 1. P. Czekaj, E. Kolanko: Komórki macierzyste skóry i jej przydatków. Program i doniesienia zjazdowe, 90.
 2. E. Kolanko, P. Czekaj: Narażenie komórek macierzystych skóry i jej przydatków na dym tytoniowy. Program i doniesienia zjazdowe, 42

XLVII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry, Olsztyn 4- 6.09.2013;
A. Bryzek, M. Lesiak, M. Tomsia, K. Jagoda, D. Plewka, K. Kopaczka, J. Sikora, A.L. Sieroń, P. Czekaj: Expression of genes involved in the maintenance of pluripotency and self-renewal in SSEA4+ and SSEA4- cellsisolated from human amnion. Abstracts, 37.

1st Conference of the Polish Society of Regenerative Medicine; 31.05.-1.06. 2013, Szczecin
 A. Bryzek, M. Tomsia, D. Plewka, H. Koryciak-Komarska, M. Lesiak, K. Kopaczka, A.L. Sieroń, P. Czekaj: Expression of pluripotency markers in human placental cells.

 

2012

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Tytoń a Zdrowie”. Poznań, 7-9.11.2012.
M. Jędrzejas, K. Skowron, P. Czekaj: Stem cell niches exposed to tobacco smoke. Program 10; (Przegl. Lek. (2012); 69(10), 1063-1073).

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Kobieta XXI Wieku". Katowice 19- 22.09.2012.
D. Kozłowska-Rup, D. Plewka, A. Suszka-Świtek, K. Kopaczka, E. Czech, J. Sikora, P. Czekaj: Łożyskowy profil ekspresji białek transportowych ABC i surowicze stężenia cytokin prozapalnych w ciąży fizjologicznej i powikłanej cukrzycą. Streszczenia, 57.

19th Microsomes and Drug Oxidations (MDO) and 12th European International Society for the Study of Xenobio6cs (ISSX) meeting. 17–21.06. 2012, Noordwijk aan Zee [ the Netherlands ]:KOZŁOWSKA-RUP D., PLEWKA D., KOPACZKA K., SIKORA J., CZEKAJ P.: Localization and expression pattern of ATP-binding cassette drug transporters in normal and diabetic human placenta. Meettng Proceedings and Abstracts, p.242

XLVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików; III Konferencja poświęcona Digitalizacji Obrazów Mikroskopowych w Medycynie. Poznań, 24-26.05.2012. 
P. Czekaj, K. Sołtysik, D. Plewka, K. Kociszewska, A. Suszka-Świtek, R. Wiaderkiewicz: Densytometryczna ocena ekspresji receptorów hormonów sterydowych w macicy szczurów poddanych długotrwałemu działaniu niskiej dawki analogów gonadoliberyny. Streszczenia, 38; Post. Biol. Kom. (2012), 39(supl. 27), 49

 

2011

The First Interna6onal Conference on Microscopy Research in Nanomedicine. Zabrze, 29-30.09.2011:
SOŁTYSIK K., KOCISZEWSKA K., SUSZKA-ŚWITEK A., PLEWKA D., CZEKAJ P.: Densitometrical analysis of steroid hormon receptors in the rat uterus afer a long term administration of GnRH analogs.

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego: Toksykologia w służbie publicznej. Jurata, 19-22.09.2011:
SOŁTYSIK K., CZEKAJ P., SUSZKA-ŚWITEK A., PLEWKA D., KOCISZEWSKA K., BRYZEK A., WIADERKIEWICZ A., KOZŁOWSKA-RUP D.:Wpływ długotrwałego Podawania niskiej dawki analogów gonadoliberyny na ekspresję receptorów estrogenowych i receptora progesteronowego w macicy szczurów. Materiały konferencyjne, 133

 

2010

XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wisła, 20-23.09.2010
KOCISZEWSKA K., SUSZKA-ŚWITEK A., CZEKAJ P., PLEWKA D, WRONA BOGUS K., BRYZEK A., KOZŁOWSKA-RUP D., SMORZYK K., WIADERKIEWICZ R.: The influence of gonadoliberin’s analogs on GnRH receptor’ expression in rat organs. Acta Biochim. Polon. 2010; Vol.57 suppl. 4, s.192.

SKOWRONEK R., CZEKAJ P., SUSZKA-ŚWITEK A., KOZŁOWSKA-RUP D., BRYZEK A., PLEWKA D., CZECH E., MARUSZCZYK W., WIADERKIEWICZ A.: Do the changes in the concentration of growth hormone and ovarian hormones caused by administration of GnRH analogs modify the expression of hormone-dependent CYP3A isoforms and pregnane X receptor? Acta Biochim. Polon. 2010; Vol.57 suppl. 4, s.192

 

2008

IX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego-Jubileusz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Szczyrk, 8-12.09.2008 :

HELEWSKI  K., CZEKAJ P., KOWALCZYK-ZIOMEK G., BRYZEK A., CZECIOR E., BOGUS  K., WIELKOSZYŃSKI T., SKOWRONEK R., SZYGUŁA-JURKIEWICZ B.,WIADERKIEWICZ R., KRÓL W.: Porównanie efektu ochronnego hartowania przez niedokrwienie i niedokrwienia przerywanego krótkimi okresami reperfuzji w przebiegu zespołu niedokrwienno-reperfuzyjnego wątroby szczura. Acta Toxicol. 2008 Vol.16 supl.,s.90.

HELEWSKI  K., CZEKAJ P., KOWALCZYK-ZIOMEK G., BOGUS K., CZECIOR E., BRYZEK A., ŚWIĘTOCHOWSKA E., MARUSZCZYK W., CZUBA Z., PAJĄK J., SUSZKA-ŚWITEK A., PLEWKA D., KRÓL W.: Czy podawanie małych dawek TNF-α chroni wątrobę szczura przed skutkami uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego? Acta Toxicol.2008 Vol.16 supl. s.95.

SUSZKA-ŚWITEK A., CZEKAJ P., BRYZEK A., BOGUS K., SZWEDA M., PLEWKA D., JANKOWSKI A., WIADERKIEWICZ R.:Biochemiczna, morfologiczna i histochemiczna ocena skutków niepożądanych długotrwałego podowania analogu GnRH –dalareliny –w przysadce mózgowej, wątrobie i we krwi szczurów. Acta Toxicol. 2008 Vol.16 supl., s.104.

Praca została nagrodzona jako najlepszy komunikat w sesji posterowej.