Prace magisterskie - Zakład Cytofizjologii

 

Studentów kierunku neurobiologia chętnych do pisania pracy magisterskiej w Zakładzie Cytofizjologii zapraszamy do kontaktu z sekretariatem

 

Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów kierunku neurobiologia 2023/2024:

 

Prace doświadczalne:

1. "Immunodetekcja pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs – ang. extracellular vesicles) wydzielanych przez komórki macierzyste tkanki tłuszczowej."

2. "Analiza molekularna właściwości regeneracyjnych wybranych miRNA wydzielanych przez komórki macierzyste tkanki tłuszczowej."

3. "Udział cząsteczki miR-146a w regulacji stanu zapalnego nabłonka rogówki."

 

Prace poglądowe:

1. "Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w przebiegu procesu zapalnego."

2. "Zastosowanie miRNA komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej i onkologii."

3. "Charakterystyka i zastosowanie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w medycynie."

4. "Zastosowanie immunologicznych metod badawczych do oceny procesów neurodegeneracyjnych i regeneracyjnych w układzie nerwowym"

 

 

 

Magistranci 2022/2023:

  • Marcin Ciekalski - realizacja pracy pt. "Analiza porównawcza zdolności do różnicowania in vitro komórek macierzystych w kierunku ektodermy" - praca doświadczalna